ضد قهرمان 2

ضدقهرمان ،یک روزی ، قهرمان بوده است. او حالا یک انگیزه ای قوی ( حداقل برای خودش) دارد که تبدیل به ضد قهرمان شده است .

 این انگیزه را کشف کنید و اجازه دهید ضد قهرمانتان  بر اساس انگیزه اش  در مقابل قهرمان بایستد و نه بر اساس دلسوزی شما برای قهرمان .  

( آناهیتا مستاجران ) 

/ 0 نظر / 5 بازدید