شخصیت و دریا ...

 

 


1- شخصیت فیلمنامه تان را خوب طراحی کنید .

2- به او یک نیاز بدهید و سپس هدفی را برایش انتخاب کنید تا نیازش را بر طرف سازد.

3- او را در دریایی از موانع قرار دهید که به این آسانی هم نتواند به هدفش برسد .

4- اگر این شخصیت، خوب طراحی شده باشد ، راهش را پیدا خواهد کرد.


...

آناهیتا مستاجران 

لینک فیسبوک تکنیک های فیلمنامه نویسی

/ 0 نظر / 23 بازدید