آخرین صفحه

 

صفحه ی آخر فیلمنامه ی شما صفحه ی ضربه ی نهایی است... صفحه ی حیاتی...

مفهوم اصلی فیلمنامه ی شما در آخرین صفحه است که خودنمایی می کند.

در آخرین صفحه است که یا برنده می شوید یا بازنده...

در آخرین صفحه است که تمام آنچه در طول فیلمنامه قصد گفتنش را داشتید و از قبل نهادینه کرده بودید نمایان می گردد.

برای نوشتن صفحه ی آخر ، سعی کنید هر چه بیشتر تصویری کار کنید و برای نوشتن دیالوگ های آن حتی اگر قرار است چندین شبانه روز هم وقت بگذارید مهم نیست ، چرا که باید در فشرده ترین و تاثیر گذارترین حالت ممکن نوشته شوند.

مراقب صفحه ی آخر باشید... 

 ( آناهیتا مستاحران )

/ 1 نظر / 62 بازدید
علي

مرسي جالب بود