زیتم کند


اگر ریتمی کند  و خسته کننده در فیلمنامه ی شما حاکم باشد ، مطمئن باشید بیننده  با دکمه ی حرکت تند کنترل ، آنرا جبران می کند !

( آناهیتا مستاجران )

/ 1 نظر / 4 بازدید