قلب فیلمنامه

بله ! در نهایت قرار است فیلمنامه ی شما خونی تازه به رگهای مخاطبانتان پمپاژ کند. اما قرار نیست تمام مفاهیم انسانی را یک جا و به طور شعار گونه به رگهای مخاطب پمپاژ کنید.

مفاهیم انسان دوستانه زیاد هستند. اما   Concept ( مفهوم کلی ) فیلمنامه ی شما نمی تواند بیش از یک یا دو مورد باشد.چرا که باعث شلختگی در فیلمنامه شده و مخاطب  این شلختگی را پس خواهد زد...... مراقب باشید !

( آناهیتا مستاجران )

/ 0 نظر / 6 بازدید