دمیدن روح

به یاد داشته نسخه ی اولیه ی فیلمنامه ی شما مانند یک خمیر بی رنگ و شکل است که برای زنده شدن احتیاج به روح دارد.

باید روح را در فیلمنامه ی خود بدمید و هیچ راهی جز بازنویسی های مکرر و  طاقت فرسا برای زنده شدن فیلمنامه وجود ندارد.

پروسه ی بازنویسی در نگارش فیلمنامه در کشور ما نادیده گرفته شده و همینکه فیلمنامه ی ما به 70 صفحه رسید فکر می کنیم کار تمام است. اما غافل از اینکه تازه آغاز راه است. 

البته توقف حداقل یک هفته تا یک ماه برای شروع هر دور از بازنویسی بهتر از این است که بلافاصله پس از نوشتن نسخه ی اولیه شروع به بازنویسی نمایید.

در این فاصله می توانید از نظرات صاحب نظران بهره مند شوید و شما عملا در طی این مدت در حال بالا بردن پتانسیل خود هستید و فکر نکنید بیکار نشسته اید.

هیچ فیلمنامه ای بدون روح ارزش ندارد.

روح فیلمنامه ی شما پس از نگارش نسخه های  دوم و سوم و چهارم به بعداست که ظاهر می گردد ! 


( آناهیتا مستاجران )

/ 0 نظر / 12 بازدید