کمدی

  A strong story without a lot of laughs is preferable to a weak story with three jokes per page D.B. Gilles  در نوشتن فیلمنامه ی کمدی به یاد داشته باشیم که
یک داستان قوی با خنده های کمتر، خیلی بهتر از یک فیلمنامه ی ضعیفی است که در هر صفحه ی آن چندین جوک نوشته شده باشد 

 


/ 1 نظر / 8 بازدید

من دختری 15 ساله هستم و تازگی شروع به نوشتن فیلمنامه کردم ودر فیلمنامه ام به موضوعات جوانان امروزی و هوس هایی که باعث از هم پاشیدن زندگی انها برای همیشه میشود یعنی یک جورایی عشق واقعی رانشان می دهم و در کنارش به موضوعات اجتماعی که برای زندگی کنونی مردم ایران مفیداست پرداختم و از همه مهم تر فکر نمی کنم مسخره و بچه گونه باشدولی چون پشتیبانی ندارم در دو راهی ادامه این فیلمنامه و کنار گذاشتن ان مانده ام ولی انقدر از نظر خودم زیباست که نمی توانم نوشتنش را کنار بزارم اگر به من کمک کنید که چکار کنم ممنونم میشم وبرایت ارزوی موفقیت می کنم