ضد قهرمان

پرداختن به شخصیت ضد قهرمان در فیلمنامه، همان قدر مهم است که پرداختن به شخصیت قهرمان. دانستن پیشینه ی ضدقهرمان به ما کمک می کند تا در برنامه ریزی احساسات و اعمال او بهتر و منطقی تر عمل کنیم.

( آناهیتا مستاجران )

/ 0 نظر / 2 بازدید