تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

اگر درخت سیب بکارید ، میوه ی شما سیب خواهد بود، نه انار! 

اگر می خواهید انار داشته باشید ، باید درخت انار بکارید و پرورش دهید.

همانطور که غیر ممکن است با پرورش درخت سیب ، بتوانید انار بچینید ، این هم غیر ممکن است در فیلمنامه ای با پردازش یک روایت بی ربط ، میوه ی مورد نظر را بچینید.

یادتان باشد همه ی اتفاقات در فیلمنامه ی شما باید دست به دست هم دهند ، تا میوه  نهایی که همان پایان فیلمنامه است را در اختیار شما قرار دهد، حتی اگر می خواهید فیلمنامه ای با پایان باز بنوسید یا حتی چندین پایان !

اما خوشبختانه، فیلمنامه  مثل درخت نیست که نشود در میانه ی راه ، میوه ی آن را تغییر داد و یا تنه و روایت پردازی آنرا عوض کرد. 

گاهی شما پس از نسخه ی اولیه فیلمنامه تان،  یا حتی در میانه ی راه، به این نتیجه می رسید که بهتر است از درخت سیبی که پرورش داده اید ، انار بچینید ، در این صورت بر می گردید  و روند روایت را به گونه ای دیگر بازنویسی می کنید تا به میوه ی انار برسید. یا بر عکس ! 

سیب یا انار ، انتخاب با شماست.

فقط مراقب باشید ، همان درخت را بکارید نه درختی دیگر. 


( آناهیتا مستاجران )

هرگونه استفاده از مطالب این وبلاگ،  تنها با ذکر نام وبلاگ و نویسنده، امکان پذیر است.موضوع مطلب :