تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

 


1- شخصیت فیلمنامه تان را خوب طراحی کنید .

2- به او یک نیاز بدهید و سپس هدفی را برایش انتخاب کنید تا نیازش را بر طرف سازد.

3- او را در دریایی از موانع قرار دهید که به این آسانی هم نتواند به هدفش برسد .

4- اگر این شخصیت، خوب طراحی شده باشد ، راهش را پیدا خواهد کرد.


...

آناهیتا مستاجران 

لینک فیسبوک تکنیک های فیلمنامه نویسیموضوع مطلب :