تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

فیلمنامه نویسی یعنی خلق یک یا تعدادی شخصیت که هر کدام بسته به جایگاه و درجه ای که شما برای آنها تعریف کرده اید، می توانند موتور ماشین داستان را به حرکت در آورند.

 امابرای اینکه ماشین داستان شما در انتها با یک دیوار بتونی تصادف نکند، باید بدانید شخصیت هایتان کیستند و چه می خواهند. 

باید بدانید چه هدفی دارند به کجا می خواهند برسند و اصلا چرا دارند این کارها را انجام می دهند؟  

پس قبل از نوشتن،  ابتدا به عمقِ شخصیت های فیلمنامه تان نفوذ کنید و کوچکترین احساسات و عواطف آنها را زیر ذره بین قرار دهید.

آنها را به طور دائم رصد کنید و بفهمید چه چیزی در ذهنشان می گذرد.

چه انگیزه های پنهانی دارند که نباید آشکار شود. 

چه نیازهایی دارند. 

چطوری با وجدانشان حرف می زنند که قانع شوند تا فلان کار را انجام دهند تا ندهند... 

تاجاییکه  می توانید، مواردی از این قبیل را به دقت زیر ذره بین قرار دهید.

 آنگاه  با خیال راحت، ماشین داستان را روشن کنید و شروع به حرکت نماید  تا به پایان سفر فیلمنامه ای خود برسید.

البته قطعا در راه، پیچ و خم هایی هست که حرکت ماشین را کُند خواهد کرد، اما مطمئن باشید اگر عملیات نفوذ به شخصیتها را انجام داده باشید ، در پایان با یک دیوار بتونی تصادف نخواهید کرد.

( آناهیتا مستاجران )

 

 موضوع مطلب :