تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

اگر شخصیت اصلی فیلمنامه ی شما ، خیلی خوش شانس باشد ، اگر  همیشه  اوضاع بر وفق مرادش باشد، و اگر  دست به هر کاری که  می زند با موفقیت همراه باشد ، و اگر هیچ کسی با او دشمنی نداشته باشد، و اگر هیچ سدی جلوی راهش قرار نگیرد .... این یعنی که  شمای فیلمنامه نویس ،به احتمال زیاد،شخصیت اصی خود  را در تابوت گذاشته اید، و در حال فراهم آوردن مراسمِ تدفین او هستید!

اما بر عکس ، اگر شخصیت اصلی شما از زیرِ بارانِ بلایا  و تند بادِ حوادثِ سخت و  ناخواسته ، با هر جان کندنی که شده،  جان و روح سالم به در برد، آن وقت است که قصه ای خلق کرده ، چون مسیری را ساخته است،  و به اصطلاح، زنده است و نه ، مُرده!

کمی بدشانسی سر ِراهِ شخصیت قرار دادن ، او را دوست داشتنی تر می کند! 

...

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :