تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

ارتفاع فیلمنامه ی شما چقدر است ؟ آیا اصلا ارتفاعی دارد؟ یا فقط یک نقشه ی دوبُعدی ست که روی کاغذ کشیده شده ؟

فیلمنامه یک اثر سه بُعدی است . یعنی به غیر از طول و عرض،  بایستی دارای  عمق  نیز باشد.

عمق بخشیدن به یک فیلمنامه همانطور که بارها و بارها اشاره شده ، نیاز به بازنویسی های مکرر دارد.

اما با چه ابزارهایی می توان به فیلمنامه عمق بخشید ؟

1- پیش نویس داستان زندگی شخصیت های اصلی را نوشتن ، و وارد کردن روح این گذشته در زمانِ حالِ شخصیت ها.

2- استفاده از موتیف های ظریف با حداقل دو بار تکرار و نتیجه گیری نهایی از موتیف در مرتبه ی سوم. 

3- کنار زدن لایه های سطحی نیازدراماتیک شخصیت، و نشان دادن لایه های عمیق تر  نیاز دراماتیک او.

4- تعداد سکانس هایی که همراه شخصیت اصلی هستیم باید بیشتر شود.

5- به کار بردنِ کمی طنز .

6- پرهیز جدی از "رو" نشان دادن داستان و نتیجه گیری های سریع و ساده . اجازه دهید مخاطب خودش به کشف ، و نتیجه گیری نائل آید. او باید عمق داستان را خودش ببیند نه اینکه شما برایش  تعریف کنید .

7- نشان دادن برخی رفتارهای روز مره ی معمولی در شخصیت ها. مثل غذا خوردن. حمام رفتن. خرید کردن و هر رفتار معمولی دیگری که هر شخصی در زندگیش روزانه انجام می دهد. ( اما به خاطر داشته باشید حتی از همین سکانسهای به ظاهر ساده هم می توانید بهره برداری های خوبی در جهت پیشبرد داستان انجام دهید . یعنی با یک تیر دو نشان بزنید !  )

...

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :