تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

قدرت زیادی در کلمات هست به شرطی که آنها را  با شلختگی در هم نیامیزید. 
موضوع مطلب :