تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 فیلمنامه ی شما نباید طوری نوشته شود که مخاطب احساس کند به شعورش توهین شده است. 

همیشه خود را جای مخاطب بگذارید و ببینید اگر شما با چنین فیلمنامه ای مواجه می شدید چه احساسی داشتید؟

آیا خوشتان می آمد ؟ و یا از اینکه هوش و ذکاوت شما را نادیده گرفته اند ناراحت می شدید ؟

سعی کنید در نوشتن  سکانس به سکانس و دیالوگ به دیالوگ این مورد را مد نظر داشته باشید. 

هیچگاه مخاطب را دست کم نگیرید .

 

( آناهیتا مستاجران)

موضوع مطلب :