تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

ایده ها همه جا هستند و به راحتی قابل دسترس شما،  اما دیدن آنها نیاز به چشم دیگری دارد.

بهتر است به غیر ممکن هایی که می توانست وجود داشته باشد فکر کنید تا به ایده های تازه و بکر برسید. 

ذهن تان را از تمام کلیشه ها خالی کنید تا  فضای بیشتری برای دریافت ایده های جدید و غیر تکراری داشته باشد.

افکارتان را آزادانه  به پرواز در آورید تا بتوانید در سرزمین های جدید پرواز کنید .

با ذهن بسته و با تقلید از دیگران شاید یکی دوبار موفق شوید اما همیشه نه.

خودتان را باور داشته و مطمئن باشید ایده های نو در اتظار شما هستند فقط باید با چشم دیگری به دنبالشان بگردید.


( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :