تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

یک فیلمنامه ی خوب و قوی ، آیینه ای است که مخاطبان ،خود را در آن می بینند.

( کاترین آن جونز )

با ایجاد حس همذات پنداری است که مخاطب، خودش را در فیلم می بیند. و این امر میسر نمی شود مگر اینکه به شخصیت هایمان جان بدهیم و آنها را یکسری کاراکتر احمق و بدون احساس، خلق نکنیم،بلکه کاراکترهایی با تمام ویژگی های یک "انسان" خلق کنیم. با تمام نقاط ضعف و قوت. طوریکه مخاطب خودش را در فیلم ببیند.موضوع مطلب :