تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

هر آنچه از کلمات ساخته شده دارای قدرت زیادی ست. آنچنان قدرتی که می تواند مخرب باشد و ویران نماید ، یا بسازد و از نو آباد کند.

مخاطب فیلمنامه ی شما نیز در معرض این نیروی  شگفت انگیز قرار دارد. سعی کنید سازنده بنویسید حتی در ژآنر وحشت ، جنایی و جنگ.

کار آسانی نیست از پلیدی ها نوشتن اما به گونه ای سازنده....  سخت است که از دردها بنویسید و به درد آورید ، اما دردی سازنده  اما  شما دشواری راه را به جان بخرید و سازنده بنویسید، هر موضوعی که باشد حتی  انفجار بمب هسته ای آمریکا در هیروشیما.

 

یک فیلم خوب می تواند دنیای یک انسان  را به گونه ای سازنده متحول کند و  البته برعکس آن هم صادق است.


( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :