تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

خلق یک شخصیت  در فیلمنامه فقط به معنای خلق فیزیکی او نیست ، بلکه مهم تر از مشخصات فیزیکی ، درونیات، روحیات و از همه عمیق تر : ضمیر ناخودآگاه شخصیت شماست. 

این ضمیر ناخودآگاه جایی ست که به واسطه ی آن می توانید بسیاری از کنش و واکنش های شخصیت هایتان را برنامه ریزی کنید به گونه ای که در عین منطقی بودن ، غیرقابل پیش بینی هم باشند.  ( چه آنتاگونیست ها چه پروتاگونیست ها و  چه کاتالیزورها )

ضمیر ناخودآگاه جایی ست که با انبوه اطلاعات مواجه می شوید. هر آنچه در طی مسیر نوشتن به آن نیاز دارید ، به خوبی  در این مکان در دسترس شما قرار دارد.

به این ترتیب شخصیت های شما از یک تیپ ساده ی کم عمق، به لایه های درونی خودشان دست می یابند و همین لایه های درونی ست که شما را بعنوان نویسنده ،  راهنمایی می کند چه اتفاقاتی  در چه زمانی  رخ بدهند  یا نه .

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :