تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

وقتیکه شخصیت اصلی فیلمنامه را در مخمصه بیاندازید ، به فیلم جذابیت می دهید.

( پل جوزف گالینو )

 موضوع مطلب :