تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

گاهی ایده را با پیرنگ اشتباه می گیریم و فکر می کنیم چون یک ایده ی عالی به ذهنمان رسیده پس حتما فیلمنامه ی خوبی خواهیم نوشت.

اما ایده ی خوب  فقط در حد یک جمله، زیباست !  و تنها چیزی که باعث تبدیل  ایده  ی خوب به فیلمنامه خواهد شد، یک پیرنگ اصلی قوی با لایه های زیرین تر پیرنگ،  و یا یک پیرنگ اصلی قوی و چند پیرنگ فرعی است. 

برای حرکت قوی فیلمنامه به سمت جلو ، به دنبال پیرنگ باشید ، به یک ایده ی خوب اکتفا نکیند چرا که قدرت زیادی برای حرکت به شما نخواهد داد .

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :