تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

به هنگام نوشتن فیلمنامه های بلند، این نکته را به یاد داشته باشید که قهرمان داستان شما باید " آهسته  و به تدریج "   به سمت و سویی که قصد دارید ، برود.

قهرمان نمی تواند آن ره صد ساله ای که شما مد نظر دارید را یک شبه طی کند. بلکه باید دقیقا صد سال به او فرصت دهید تا به آن نقطه برسد.

اگر این فرصت را به او ندهید باور کردن آن برای مخاطب ، کار سختی می شود و مخاطب  نمی تواند با قهرمانِ داستانِ شما ،همذات پنداری کند.

برای اینکه مخاطب، درکِ درستی از قهرمان داشته باشد، نیاز دارد که  قدم به قدم با او گام بردارد حتی یک ره صد ساله را...

( آناهیتا مستاجران)موضوع مطلب :