تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

در بدبینانه ترین حالت، شاید یک یا چند تا از شخصیت های فیلمنامه ی شما، از فدرت عقل و شعور  کافی برخوردار نباشد و به اصطلاح احمق باشند و نتوانند کنش و واکنش های خوبی  در فیلمنامه داشته باشند.

اما احمق ترین آدم ها نیز باز منطق خودشان را دارند.

 شخصیت های به ظاهر احمق فیلمنامه ی شما ، در حالی می توانند جذابیت بیشتری به فیلمنامه بدهند ، که اصول ِ رفتاری منحصر به فردی  را،  برایشان تعریف کرده باشید .

در نتیجه سردرگم و پا درهوا نیستند . طوریکه مخاطب  فیلمنامه ی شما را پس نمی زند و احساس گیجی به او دست نمی دهد.

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :