تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

در فیلمنامه نویسی ، بهترین راه برای انتقال مضمون ، درگیر کردن عاطفه و احساس مخاطب است، و نه پیام و موعظه دادن. ( کاترین آن جونز )

و

به قول گلدمن : اگر پیامی دارید می توانید از طریق شرکت مخابرات ارسال کنید !!!موضوع مطلب :