تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

as a writer you have to go roads nobody goes. it's Creativity !

Anahita Mostajeran

 موضوع مطلب :