تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

باید به آنتاگونیست فیلمنامه ی خود  علاقه مند باشید

چطور می شود درباره ی کسی بنویسید که از او متنفرید؟

 

you have to love your script antagonist as well 

you can't write about some body you hate 

 Anahita Mostajeran

 موضوع مطلب :