تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

عنصرِ خلاقیت در هنرِ نویسندگی،  یعنی تمام آنچه که لازم دارید! 

یکی از مواردی که سّدِ راه ِ خلاقیت یک نویسنده است ، ترس از نوشتن است.

ترس را کنار بگذارید و خلاقیت خود را گسترش دهید.

شما می توانید نویسنده ی خلاقی باشید به شرطی که از کلیشه پردازی دست بردارید.

و قدم در راههای غیر قابلِ ورود بگذارید. راههای که کسی تا به حال نرفته است. 

این یعنی که باید ترس را از خود دور سازید و به آینده اعتماد کنید.

 

 

( آناهیتا مستاجران )

 موضوع مطلب :