تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

در فیلمنامه های کلاسیک ، قهرمان کسی ست که قانون خودش را اجرا می کند.

قهرمان بر خلاف قانونی که جامعه برایش ترسیم کرده حرکت می کند، اما  در عین حال تمام سعی اش این است که  از مسیر انسانیت خارج نشود.

به همین دلیل است که قانون خودش را اجرا می کند !

و البته ضد قهرمان نیز  به همین صورت است اما به لحاظ فکری در نقطه ی مقابل قهرمان قرار دارد. او نیز قوانین خودش را اجرا می کند اما با انگیزه ی رسیدن به منافع شخصی ، و نه رسیدن به  منافع بشری .

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :