تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

هر فیلمنامه ای به هر حال از یک ایده یا یک شخصیت پردازی خاص، یا یک پیرنگ  خوب ، یا حتی یک نقطه ی خیلی مبهم شروع می شود. قطعا ایده های بدیع و تازه در شکل گیری یک فیلمنامه ی خوب موثر است اما... 

اما برای استحکام بخشیدن به یک فیلمنامه با ساختار کلاسیک، تنها  یک پیرنگ کافی نیست و بایستی حداقل یک پیرنگ فرعی دیگر نیز وارد روایت کنید.

ایجاد پیرنگ های فرعی در دل پیرنگ اصلی که راهکاری برای پیشبرد قصه ی اصلی باشد، باعث می شود فیلمنامه ی شما از حالت یکنواختی و یکراست بودن ،خارج شده و فیلمنامه  از خطر داشتن فضاهای خالی که به اجبار با موسیقی و صحنه های کش دار ، پر می شود ، رهایی یابد.

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :