تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

خوب نوشتن ، یعنی نوشتن درباره ی چیزی که گفته نمی شود. (کاترین آن جونز)

متاسفانه گاهی فیلمنامه نویسی را با مقاله نویسی اشتباه می گیریم و سرانجام فیلمی ساخته می شود پر از حرفهای فلسفی و پندهای اخلاقی، اما بدون قصه و بدون جذابیت.

فیلمنامه ی خوب، نوشته ای است تصویری ، جذاب ، پر حادثه ، متحرک و... نه صرفا بیان اندیشه های فیلمنامه نویس !

....

آناهیتا مستاجران



موضوع مطلب :