تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

سعی نکنید با خلق ضد قهرمان نادان و احمق، راه فرار  را برای قهرمانتان هموار سازید! 

هر چه آنتاگونیست، باهوش تر و خلاق تر باشد، کشمکش زیباتری میان پروتاگونیست و آنتاگونیست ایجاد خواهد شد.  

در نتیجه ، قهرمان فیلمنامه  مجبور به تفکر و ابداع شیوه های جدیدی برای حل مشکلاتش شده ، و به لحاظ شخصیتی به پختگی خواهد رسید و این  یعنی  سیر تحول شخصیت !

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :