تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

نگران این نباشید که چگونه از اسطوره های قدیمی، در دنیای امروز استفاده کنید.

خدایان خودشان را با ما وفق می دهند ! 

آنها به راحتی وسائل انجام کارهایشان را با تکنولوژی روز دنیا ، مطابقت داده و دست به عمل می زنند و قهرمان فیلمنامه را یاری می رسانند.

اسطوره ها و خدایان امروز لباسهای مدرن به تن می کنند و به پیچیدگی های دنیای مدرن آگاهی پیدا کرده و با همان ابزارهایی که ساخته ایم، به قهرمان ما کمک می رسانند. 

دنیای فانتزی حد و مرزی ندارد.

( آناهیتا مستاجران)موضوع مطلب :