تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

برای نوشتن فیلمنامه های سریالی ، ایجاد یک شبکه ی تارعنکبوتی  بین تمامی شخصیت ها،  بسیار کارآمد است.

این شبکه به شما این امکان را می دهد که تمامی کاراکترهای داستان،  مثل یک شبکه ای از تارهای عنکبوت در ارتباط باشند.  

هر تاری در عین حالیکه از روی تار دیگر می گذرد، با ده ها تار دیگر در ارتباط است و این شبکه آنچنان در هم تنیده شده، که پاره شدن یک تار ، تاثیر بسزایی روی تارهای دیگر و درنتجیه کل شبکه می گذارد.

پس با وجود این شبکه ی تارعنکبوتی در بین شخصیتها  ،  اگر هر اتفاقی برای هر یک از کاراکترها  رخ دهد ، دیر یا زود،  با واسطه یا بی واسطه،  بر روی تک تک شخصیت ها،  و به طور کلی  بر روی روند فیلمنامه ، تاثیر خواهد گذاشت.

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :