تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران


اگر ریتمی کند  و خسته کننده در فیلمنامه ی شما حاکم باشد ، مطمئن باشید بیننده  با دکمه ی حرکت تند کنترل ، آنرا جبران می کند !

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :