تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

ضدقهرمان ،یک روزی ، قهرمان بوده است. او حالا یک انگیزه ای قوی ( حداقل برای خودش) دارد که تبدیل به ضد قهرمان شده است .

 این انگیزه را کشف کنید و اجازه دهید ضد قهرمانتان  بر اساس انگیزه اش  در مقابل قهرمان بایستد و نه بر اساس دلسوزی شما برای قهرمان .  

( آناهیتا مستاجران ) موضوع مطلب :