تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

No matter what genre you write, it can benefit by writing better humor. Dramas, thrillers, mysteries, sci-fi's, and horror flicks all have some comedy in them

مهم نیست  چه ژانری می نویسید. هر ژانری می تواند رگه هایی از طنز  داشته باشد.

تمامی ژانرهای "درام - تریلر - معمایی - علمی تخیلی - وحشت و .... " ، همه و همه، مقداری درون مایه ی طنز  با خود دارند.

منبع : screenwritingu.comموضوع مطلب :