تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

A strong story without a lot of laughs is preferable to a weak story with three jokes per page

D.B. Gilles 

در نوشتن فیلمنامه ی کمدی به یاد داشته باشیم که
یک داستان قوی با خنده های کمتر، خیلی بهتر از یک فیلمنامه ی ضعیفی است که در هر صفحه ی آن چندین جوک نوشته شده باشد 

 
موضوع مطلب :