تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

برای نوشتن هر سکانس ، از وسط شروع کنید نه از اول.

از قسمت مهم شروع کنید نه از سلام و احوال پرسی. 

 برای غنی تر شدن هر سکانس، آنرا در ذهن خود از زاویه های مختفلی ببینید نه فقط از یک زاویه.

( آناهیتا مستاجران )

 موضوع مطلب :