تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

مطمئن باشید که کارکترهای شما ، مثل همه ی آدمها حس لامسه، بویایی، چشایی، بیاینی و شنوایی دارند. اگر صدایی بیاید می شنوند و اگر قرار است نشنوند، باید یک راه منطقی  پیدا کنید که نشنوند. در مورد بقیه ی حواّس پنجگانه نیز به همین صورت عمل نمایید تا منطق بیشتری را در فیلمنامه ی خود تزریق کنید.

( آناهیتا مستاجران)موضوع مطلب :