تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

Discover the essence of the concept or scene. Work with it. Develop it. Brainstorm better ways to achieve your goals. Bring it to a level that will be interesting to a wide audience.

حوهره ی  سکانس ها و کانسپت فیلمنامه تان را کشف کنید. روی آن کار کنید.آنرا توسعه دهید. ایجاد طوفان مغزی راه بهتری است برای دست یافتن به هدف. فیلمنامه را به سطحی برسانید که برای محدوده ی وسیعی از مخاطبان ، مهیج و جذاب باشد. 

منبع :  screenwriting U

 

 موضوع مطلب :