تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

از" رابرت مک کی " پرسیده شد : 

شما عبارت "طراحی داستان" را به کرات  به کار می‌برید. معنای آن چیست؟

پاسخ وی : 

رویدادی در زندگی رخ می‌دهد که آن را "حادثه محرک" می‌نامیم.  زندگی یا با انتخاب شخص، یا از روی تصادف، یا با هر دو مورد ،  از تعادل خارج می‌شود.  این عدم تعادل باعث می‌شود که پروتاگونیست( شخصیت اصلی داستان )  بخواهد زندگی‌اش را متعادل کند.   شخصیت‌ها برای انجام این کار چیزی را در سر می‌پرورانند که به آن نیاز دارند، چیزی که  حس می‌کنند می‌تواند تعادل را به زندگی بازگرداند.  این چیز می‌تواند عدالت باشد، یا انداختن اشرار به زندان، یا مثل فیلم درباره اشمیت، دلیل زنده بودن.  این هدف نهایی  هرچه باشد، شخصیت‌ها به دنبال آن هستند.

 طراحی داستان از آن رویداد محرک شروع می‌شود، لحظه‌ای که زندگی از تعادل خارج می‌شود، و تا نقطه اوج ادامه می‌یابد.  لحظه‌ای که چه بخواهیم چه نخواهیم تعادل به زندگی بازمی‌گردد. موضوع مطلب :