تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 

شگقت انگیز اینکه انسان می تواند به این توانایی منحصر به فرد برسد که با گذاردن قلم  روی کاغذ، تار و پود آنرا به هم ببافد و افسانه هایی زیبا خلق کند. 

گراهام مورموضوع مطلب :