تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

» دیکشنری و فیلمنامه :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
» در چه طبقه ای فیلمنامه بنویسیم؟ اول یا هفدهم ؟ :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٦
» تقویت ماهیچه های خلاقیت :: ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
» اولین نگاه :: ٧ آذر ۱۳٩٥
» فیلمنامه چیست ؟ :: ٢٥ آبان ۱۳٩٥
» شخصیت پردازی عمیق :: ۱٥ مهر ۱۳٩٥
» باز نویسی :: ۸ شهریور ۱۳٩٥
» وزن کاراکتر :: ٤ امرداد ۱۳٩٥
» بزرگترین قانون :: ۱٤ تیر ۱۳٩٥
» بررسی تکنیکی فیلمنامه ی اسپات لایت :: ۱٢ خرداد ۱۳٩٥
» فیلمنامه ی زنده ی باشعور ! :: ٧ بهمن ۱۳٩٤
» پردازش شخصیت :: ۸ دی ۱۳٩٤
» کانال کافه فیلمنامه در تلگرام :: ۱٥ آبان ۱۳٩٤
» تکنیک دکمه ! :: ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
» موقعیت یاب خوبی باشید. :: ۳۱ خرداد ۱۳٩٤
» آهن ربا :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» Spin Yarn :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» Glory :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جاده ی دو طرفه ! :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
» زیر متن :: ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» A - B - C :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» سیب . انار . یا بر عکس :: ٢۳ دی ۱۳٩۳
» اینها چطوری فکر می کنند ؟ :: ۸ دی ۱۳٩۳
» شخصیت و دریا ... :: ۳ دی ۱۳٩۳
» یا شبیه واقعیت ها یا شبیه آرزوها :: ٢ آذر ۱۳٩۳
» ابزار فیلمنامه نویس :: ٢٩ آبان ۱۳٩۳
» دیوار بتونی ! :: ۳ آبان ۱۳٩۳
» شخصیت های بد شانس ِ دوست داشتنی! :: ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» ارتفاعِ فیلمنامه :: ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» کشف های جدید در راهند ! :: ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» لیست سیاه :: ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
» آخرین صفحه :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» just a dialogue problem :: ۸ شهریور ۱۳٩۳
» خسیس نباشید :: ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» Power of words :: ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
» آنالیز ساختار فیلمنامه ی خارجی Frozen :: ٦ امرداد ۱۳٩۳
» متفاوت باشید :: ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» مهندسی معکوس :: ۸ تیر ۱۳٩۳
» پرتاب موشک :: ٦ تیر ۱۳٩۳
» دمیدن روح :: ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
» مخاطب :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نگارش فیلمنامه :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فیلمنامه ی بلند :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ایده ها از کجا می آیند ؟ :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» let it go :: ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» رو دست خوردن ! :: ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» میخ و میخکوب :: ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» سازنده بنویسید :: ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» ضمیر ناخودآگاه :: ۳ اسفند ۱۳٩٢
» پرتگاه :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» Unknown Road :: ٧ بهمن ۱۳٩٢
» رقص و فیلمنامه :: ٢۱ دی ۱۳٩٢
» ایده نه ، پیرنگ ! :: ٢۱ دی ۱۳٩٢
» Writing is difficult work :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» رای به وبسایت همه چیز درباره فیلمنامه :: ۱٧ دی ۱۳٩٢
» your hero is just a human :: ۱٥ دی ۱۳٩٢
» قلب فیلمنامه :: ۱٥ دی ۱۳٩٢
» قدم به قدم با قهرمان :: ٩ دی ۱۳٩٢
» بی رحمانه حذف کنید :: ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» غافلگیری :: ٦ آذر ۱۳٩٢
» شخصیت 3 :: ۳ آذر ۱۳٩٢
» Journey Writing :: ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» Creativity :: ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» love your script antagonist :: ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» ترس :: ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» قهرمان :: ٧ آبان ۱۳٩٢
» پیرنگهای فرعی لازم است. :: ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» ...... :: ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» script hook movie hook :: ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» شخصیت 2 :: ٩ مهر ۱۳٩٢
» ... :: ۳ مهر ۱۳٩٢
» like swimming under water :: ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» ضد قهرمان 2 :: ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» اسطوره ها 2 :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» شبکه ی عنکبوتی :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» more than food :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» تولد اسطوره ها ی جدید :: ٢ شهریور ۱۳٩٢
» believable script :: ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» پردازش شخصیت :: ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» world veiw :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» your story :: ۸ امرداد ۱۳٩٢
» زیتم کند :: ٥ امرداد ۱۳٩٢
» comedy 4 :: ٤ امرداد ۱۳٩٢
» ضد قهرمان 2 :: ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» کمدی 3 :: ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» کمدی 2 :: ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» روح طنز :: ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» ملودی و هارمونی :: ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» کمدی :: ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» هر سکانس :: ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» سکانس یک :: ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» دیالوگ :: ٥ تیر ۱۳٩٢
» حس لامسه و.... :: ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» کشف.پرورش.هدف :: ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» طراحی داستان :: ٤ خرداد ۱۳٩٢
» داستان ِ خوب ! :: ۱ خرداد ۱۳٩٢
» بازنویسی :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» همه چیز درباره فیلمنامه :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ضد قهرمان :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مثل آیینه :: ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» مخمصه ! :: ٩ فروردین ۱۳٩٢
» پیام ارسال نکنید ! :: ۸ فروردین ۱۳٩٢
» خوب نوشتن :: ۸ فروردین ۱۳٩٢
» وظیفه ی فیلمنامه نویس :: ۸ فروردین ۱۳٩٢
» ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٠