تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

believable script
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

Which wishes your character has ?

What's his/her dreams ?

Is he/she an introverted person or extroverted ?

He/she prefers  Lie or truth ?

Some questions like these will make your characters deep . deep character  believable script .

" Anahita Mostajeran"


 
پردازش شخصیت
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

شخصیت پردازی از اصلی ترین موارد فیلمنامه نویسی است .

گاه کاراکترهای اصلی در بازنویسی های بعدی عمیق تر شده و از یک تیپ ، به سمت شخصیت می روند،  و یا گاهی از همان ابتدای فیلمنامه، دقیقا می دانیم شخصیت مورد نظر ما چه خصوصیات و نکات بارزی دارد که قابل مانور دادن است.

چند نکته ی مهم برای  پردازش خوب شخصیت :

شناخت خانواده و محیطی است که در آن بزرگ شده.

شناخت دوستان و استادان و کتابهایی است که روی او تاثیر گذار بوده اند.

شناخت آرزوها و رویاهایی است که در سر می پروراند.

میزان احساسی بودن یا منطقی بودن او .

آیا در لایه های زیرین او ترسی نهفته وجود دارد؟

آیا آدم خرافی و یا خشک مذهبی است  ؟

آیا انسانیت از هر چیز دیگری برای او مهم تر است ؟

آیا نان به نرخ روز خور است ؟ 

اهل انتقام است یا گذشت؟

دروغ را ترجیح می دهد یا صداقتی که حتی به ضررش تمام شود ؟

و و و ...  دانستن همه ی اینها، مسیر را باز می کند تا شما به بهترین وجه ممکن به نقاط عطف ، اوج و پایان فیلمنامه ی خود برسید.

( آناهیتا مستاجران )


 
world veiw
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

make your world view ,then you can write from heart

and you 'll make your best

Anahita Mostajeran


 
your story
ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

life is a story of you. why fear and disappointment  ? just go on to seeing the end ! and make your self and your life as hero. it's a story of U


 
زیتم کند
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ٥ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:


اگر ریتمی کند  و خسته کننده در فیلمنامه ی شما حاکم باشد ، مطمئن باشید بیننده  با دکمه ی حرکت تند کنترل ، آنرا جبران می کند !

( آناهیتا مستاجران )


 
comedy 4
ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

don't remember your characters saying jok and doing funny not you. let them do their best not your set-pieces 


در فیلمنامه ی کمدی ، این شما نیستید که جُک  یا طنز ، تعریف می کنید بلکه شخصیت های فیلمنامه اینکار را می کنند . پس بگذارید " آنها " این کار را به بهترین نحو انجام دهند،  نه سکانس بندی فیلمنامه ی شما . 

( آناهیتا مستاجران )